Page MenuHomePhabricator

Baza wiedzy o Hackerspace Kraków
Updated 1,778 Days AgoPublic

Version 7 of 23: You are viewing an older version of this document, as it appeared on Jun 2 2019, 9:50 PM.

Oto baza wiedzy Hackerspace Kraków. Tu trzymamy wszystkie informacje, które uznaliśmy, że warto, żeby były gdzieś opisane.

  • Jeśli nie wiesz czym jest Hackerspace - dowiesz się tego tu: Definicje
  • Jeśli już wiesz, czym jest Hackerspace i chcesz tworzyć go z nami - pierwsze kroki skieruj tu: Pierwsze kroki
Last Author
wiktor
Last Edited
Jun 2 2019, 9:50 PM

Document Hierarchy

Event Timeline

jkramarz created this document.
jkramarz edited the content of this document. (Show Details)
jkramarz edited the content of this document. (Show Details)
jkramarz edited the content of this document. (Show Details)
jkramarz changed the title from Testowe wiki HS to Baza wiedzy o Hackerspace Kraków.May 15 2019, 4:13 PM
jkramarz edited the content of this document. (Show Details)
wiktor added a subscriber: Restricted Project.
wiktor added a subscriber: wiktor.
wiktor added a project: Restricted Project.Jun 2 2019, 11:09 PM
wiktor edited the content of this document. (Show Details)
wiktor changed the title from Baza wiedzy o Hackerspace Kraków to Witaj na wiki Hackerspace Kraków!.Aug 24 2020, 3:20 PM
wiktor edited the content of this document. (Show Details)
wiktor edited the content of this document. (Show Details)
wiktor edited the content of this document. (Show Details)
wiktor published a new version of this document.
wiktor edited the content of this document. (Show Details)