Page MenuHomePhabricator

Taski
Updated 1,332 Days AgoPublic

Taski

Taski to zadania. Taski mogą mieć swój status i priorytet.

Statusy
 • "Open" (otwarty)
 • "Doing" (w trakcie realizacji)
 • "Resolved" (rozwiązany)

a także

 • "Wontfix" (nie zostanie wykonane/naprawione)
 • "Invalid" - (nieprawidłowy task)
 • "Spite" - ( z założenia nadawana spamowym, złośliwym lub testowym taskom)
Priorytety
 • Needs triage (priorytet nieustawiony, należy przeprowadzić triaż, czyli proces przypisywania priorytetu - sformułowanie pochodzi z medycyny ratunkowej)
 • Unbreak now! (najwyższy priorytet, do rozwiązania jak najszybciej to możliwe)
 • High (wysoki)
 • Normal (normalny)
 • Low (niski)
 • Wishlist (najniższy, zaliczający się bardziej do listy marzeń niż do czegoś, co trzeba w skończonym czasie zrobić)
W praktyce

Najprawdopodobniej pierwszą styczność z taskami miałeś/aś albo z zakładki For members albo klikając bezpośrednio w Tasks na bocznym menu.

W pierwszym przypadku są one pokazane według konkretnych kryteriów wyszukiwania na dashboardzie dla osób zalogowanych, w drugim zaś mamy dostęp do nich wszystkich i tym widokiem się zajmiemy.

Zacznijmy od góry, a później od lewej do prawej.

Nowy task
Taski transportowe i zakupowe

Widzimy przycisk "New task", po którego kliknięciu rozwija nam się lista możliwych rodzajów tasków - zwykły, transportowy i zakupowy. Zostały one stworzone w ten sposób po to, żeby łatwiej było przypisać je do odpowiednich projektów, a także, żeby w taskach miały szansę się pojawić wszelkie przydatne do wykonania taska informacje.

W tasku zakupowym opis od razu ustawi się nam na

- Co trzeba kupić:
- Ile tego trzeba kupić:
- Sugestia co do miejsca, w którym należy to kupić:
- Uwagi:

W tasku transportowym natomiast na:

- Co trzeba przewieźć::
- Skąd trzeba to przewieźć:
- Dokąd trzeba to przewieźć:
- Gabaryt przedmiotu (wymiary):

a tytuł zapełni się placeholderem Przetransportować <x> z <y> do <z>

Zwykły task

W tym przypadku żadne pola nie wypełnią się za nas, więc sami musimy wymyślić w miarę dobrze określający zadanie opis i tytuł - Status zostawiamy jako open, a priorytet jeśli nie wiemy jaki wybrać, zostawiamy jako Needs triage - ktoś to kiedyś ustali.

Jeśli zadanie, które zakładamy łapie się pod któreś z projektów, które widać nad formularzem, dodajemy je w polu Tags

Widoki wyszukiwania

Maniphest (moduł phabricatora do tasków) tak jak wiele innych modułów działa w taki sposób, że wyświetla dane w formie wyników wyszukiwania. Różne kryteria wyszukiwania można zapisywać jako kolejne "widoki", do których można później odwoływać się w innych modułach.

W HSowym Manipheście są standardowe widoki - wszystkie taski, taski otwarte, taski nieprzypisane, taski stworzone przez danego użytkownika, zasubskrybowane.

A także customowy, zrobiony na potrzeby panelu widok "Taski zakupowe" - pojawia się na przykład tu: Chciejlista - czyli co by nam się przydało

Poniżej można poszukać taska według własnych kryteriów "Advanced Search" a także zobaczyć podsumowanie tasków "Report"


Czytanie tasków
Treść

Weźmy sobie przykładowy, bogaty w wykorzystane funkcje task powieszenia czujnika w HSie - {T91}

W centralnej części strony widzimy status (closed, resolved), widoczność (all users)

Ewentualną hierarchię tasków, jeśli jeden jest zależny od drugiego

a także historię operacji na tasku (zmian statusu, priorytetu, czy projektów) a także komentarze

Komentowanie i zmiany statusu

Jeżeli chcesz dokonać jakichś zmian w tasku, to przydaje się zrozumieć jak działają akcje:

Akcje są następujące:

- przypisanie komuś taska, zmiana statusu, zmiana priorytetu, przesunięcie na tablicy (każdy projekt może mieć swoje wewnętrzne statusy w formie kanbanowej tablicy), zmiana tagów (projektów) i subskrybentów.

Akcje można stackować i wykonywać za jedną operacją razem z komentarzem:

A efektem powyższych przykładowych zmian byłoby:

Pasek boczny i dostępne operacje

Przy pomocy opcji na pasku bocznym możemy dodać taski nadrzędne i podrzędne (żeby uformować hierarchię tasków, np - żeby wyjąć żyrafę z lodówki, trzeba najpierw wyjąć z niej słonia, a później włożyć żyrafę - jeden task blokuje drugi)

Można też złączyć taski lub je usunąć, jeśli są duplikatami, a także przypisać commita kodu do danego taska, jeśli to ma jakikolwiek sens i dotyczy kodu, który jest wrzucony na repo do Diffusion (moduł phabricatora do kodu).

Ponadto standardowe wyciszenie notyfikacji, subskrybowanie/odsubskrybowanie, dodanie reakcji (jak na fejsie) i flagowanie sobie na później

Last Author
wiktor
Last Edited
Aug 20 2020, 11:35 PM

Event Timeline

wiktor changed the title from Taski i projekty to Taski.Aug 20 2020, 11:35 PM
wiktor edited the content of this document. (Show Details)
wiktor moved this document from Taski i projekty.