Rada Hackerspace Kraków
Updated 301 Days AgoPublic

Rada Hackerspace Kraków

Rada jest organem wewnętrznym którego istnienie przewiduje Statut Fundacji „Hackerspace Kraków”.
Pełni funkcje doradcze oraz opiniuje działanie zarządu.
Reguluje również część spraw wewnętrznych, jednak tylko w momencie niemożności dojścia do kompromisu.

Skład

(na dzień 8 stycznia 2019)

Rada posiada projekt #rada a także członków zarządu można wylistować lub poznać po badge'u Rada w dyskusjach w ramach phabricatora.
Spotkania Rady

Spotkanie 1/2015 - 19 marca 2015

 • {{:dokumenty:rada:protokol_spotkania_rady_1_2015.pdf|Protokół}}
 • {{:dokumenty:rada:uchwala_1_2015.pdf|Uchwała w sprawie podziału przestrzeni na strefy}}
 • {{:dokumenty:rada:uchwala_2_2015.pdf|Uchwała o zmianie regulaminu monitoringu w siedzibie Fundacji}}

Spotkanie 2/2014 - 29 grudnia 2014

 • {{:dokumenty:rada:protokol_2_2014.pdf|Protokół}}
 • {{:dokumenty:rada:opinia_1_2_2014.pdf|Opinia o zmianie siedziby fundacji}}
 • {{:dokumenty:rada:opinia_2_2_2014.pdf|Opinia o zmianie sposobu wyboru władz}}

Spotkanie 1/2014 - 26 listopada 2014

 • {{:dokumenty:rada:2014-1-protokol.pdf|Protokół}}
 • {{:dokumenty:rada:uchwala_1_2014.pdf|Uchwała o powołaniu przewodniczącego}}
 • {{:dokumenty:rada:uchwala_2_2014.pdf|Uchwała o odwołaniu członka rady}}
 • {{:dokumenty:rada:uchwala_3_2015.pdf|Uchwała o powołaniu członków zarządu}}
Uchwały
 • {{2013_-_uf_1_-_o_powolaniu_czlonkow_rady.pdf|Uchwała o powołaniu członków rady}}
Last Author
wiktor
Projects
 • Restricted Project
Subscribers
alwaro, swider, gryglu and 2 others