Page MenuHomePhabricator

Rada Hackerspace Kraków
Updated 196 Days AgoPublic

Rada Hackerspace Kraków

Rada jest organem wewnętrznym którego istnienie przewiduje Statut Fundacji „Hackerspace Kraków”.
Pełni funkcje doradcze oraz opiniuje działanie zarządu.
Reguluje również część spraw wewnętrznych, jednak tylko w momencie niemożności dojścia do kompromisu.

Skład

(na dzień 28 stycznia 2019 [chyba])

Rada posiada projekt #rada a także członków zarządu można wylistować lub poznać po badge'u Rada w dyskusjach w ramach phabricatora.
Spotkania Rady

Spotkanie 1/2015 - 19 marca 2015

 • {{:dokumenty:rada:protokol_spotkania_rady_1_2015.pdf|Protokół}}
 • {{:dokumenty:rada:uchwala_1_2015.pdf|Uchwała w sprawie podziału przestrzeni na strefy}}
 • {{:dokumenty:rada:uchwala_2_2015.pdf|Uchwała o zmianie regulaminu monitoringu w siedzibie Fundacji}}

Spotkanie 2/2014 - 29 grudnia 2014

 • {{:dokumenty:rada:protokol_2_2014.pdf|Protokół}}
 • {{:dokumenty:rada:opinia_1_2_2014.pdf|Opinia o zmianie siedziby fundacji}}
 • {{:dokumenty:rada:opinia_2_2_2014.pdf|Opinia o zmianie sposobu wyboru władz}}

Spotkanie 1/2014 - 26 listopada 2014

 • {{:dokumenty:rada:2014-1-protokol.pdf|Protokół}}
 • {{:dokumenty:rada:uchwala_1_2014.pdf|Uchwała o powołaniu przewodniczącego}}
 • {{:dokumenty:rada:uchwala_2_2014.pdf|Uchwała o odwołaniu członka rady}}
 • {{:dokumenty:rada:uchwala_3_2015.pdf|Uchwała o powołaniu członków zarządu}}
Uchwały
 • {{2013_-_uf_1_-_o_powolaniu_czlonkow_rady.pdf|Uchwała o powołaniu członków rady}}
Last Author
wiktor
Last Edited
Dec 27 2019, 10:54 PM

Event Timeline

jkramarz created this document.Jan 11 2019, 12:07 PM
jkramarz edited the content of this document. (Show Details)
wiktor edited the content of this document. (Show Details)Jan 14 2019, 5:29 PM
wiktor added a project: Restricted Project.
wiktor added subscribers: Restricted Project, tyzyfone, gryglu and 2 others.
wiktor edited the content of this document. (Show Details)Jan 23 2019, 2:53 AM
wiktor changed the edit policy from "All Users" to "Administrators".
wiktor edited the content of this document. (Show Details)Dec 27 2019, 10:54 PM
wiktor removed a subscriber: alwaro.
wiktor added a project: Restricted Project.Mar 7 2020, 12:03 AM