Page MenuHomePhabricator

Rada Hackerspace Kraków
Updated 108 Days AgoPublic

Rada Hackerspace Kraków

Rada jest organem wewnętrznym którego istnienie przewiduje Statut Fundacji „Hackerspace Kraków”.
Pełni funkcje doradcze oraz opiniuje działanie zarządu.
Reguluje również część spraw wewnętrznych, jednak tylko w momencie niemożności dojścia do kompromisu.

Skład

(na dzień 23 marca 2021)

Rada posiada projekt #rada a także członków rady można wylistować lub poznać po badge'u Rada w dyskusjach w ramach phabricatora.
Spotkania Rady

Spotkanie 4/2020 - 29 września 2020

Spotkanie 3/2020 - 16 sierpnia 2020


Spotkanie 2/2020 - 13 sierpnia 2020Spotkanie 1/2020 - 5 sierpnia 2020


Spotkanie 3/2019 - 27 czerwca 2019


Spotkanie 2/2019 - 28 stycznia 2019


Spotkanie 1/2019 - 8 stycznia 2019


Spotkanie 5/2018 -11 grudnia 2018


Spotkanie 4/2018 - 5 pażdziernika 2018


Spotkanie 3/2018 - 2 pażdziernika 2018


Spotkanie 2/2018 - 20 września 2018


Spotkanie 1/2018 - 28 marca 2018


Spotkanie 2/2017 - 30 czerwca 2017


Spotkanie 1/2017 - 12 kwietnia 2017


Spotkanie 1/2016 - 21 września 2016


Spotkanie 2/2015 - 15 grudnia 2015


Spotkanie 1/2015 - 19 marca 2015Spotkanie 2/2014 - 29 grudnia 2014Spotkanie 1/2014 - 26 listopada 2014
Uchwały

Last Author
canis_lupus
Last Edited
Jun 4 2021, 2:21 PM

Event Timeline

jkramarz edited the content of this document. (Show Details)
wiktor added a project: Restricted Project.
wiktor added subscribers: Restricted Project, tyzyfone, gryglu and 2 others.
wiktor changed the edit policy from "All Users" to "Administrators".
wiktor removed a subscriber: alwaro.
wiktor added a project: Restricted Project.Mar 7 2020, 12:03 AM
bell added a subscriber: bell.
wiktor removed a project: Restricted Project.Aug 12 2020, 4:01 AM
bell added subscribers: bambucha, michalonex, mily.
bell published a new version of this document.
bell removed subscribers: bell, swider.
wiktor changed the edit policy from "Administrators" to "Restricted Project (Project)".Nov 8 2020, 11:27 PM
michalonex edited the content of this document. (Show Details)
michalonex added a subscriber: atlantis.