Page MenuHomePhabricator

Finanse
Updated 243 Days AgoPublic

Finanse

Aktualny stan finansów można sprawdzić pod adresem:
Arkusz z rozliczeniem

Sprawozdania finansowe
  • 2022:
  • 2021:
  • 2020:
Last Author
zagura
Last Edited
Apr 3 2023, 8:29 PM

Event Timeline

jkramarz edited the content of this document. (Show Details)
zagura edited the content of this document. (Show Details)
zagura edited the content of this document. (Show Details)
zagura published a new version of this document.Apr 3 2023, 8:51 PM