Page MenuHomePhabricator

Finanse
Updated 107 Days AgoPublic

Finanse

Aktualny stan finansów można sprawdzić pod adresem:
Arkusz z rozliczeniem

Sprawozdania finansowe
  • 2022:
  • 2021:
  • 2020:
Last Author
plinsboorg
Last Edited
Dec 29 2023, 2:32 PM

Event Timeline

jkramarz edited the content of this document. (Show Details)
zagura edited the content of this document. (Show Details)
zagura edited the content of this document. (Show Details)
zagura published a new version of this document.Apr 3 2023, 8:51 PM