Page MenuHomePhabricator

Wyświetlacze Fujitsu VF60 vel Żyrafy
Updated 1,685 Days AgoPublic

Fujitsu VF60 Line Display od systemu Fujitsu OPOS. Wewnątrz VFD 20x2 od Futaby, model M202LD12A.
Prawdopodobnie najtańszy (używany) wyświetlacz VFD dostępny na znanym portalu aukcyjnym.

Nominalnie na 12V, na 9V też działa, można sprawdzić niżej. Wydajność stabilizatora 3.3V pozwala na jednoczesne zasilenie logiki wyświetlacza jak i ewentualnego przyklejonego do niego ESP8266.

lewe złącze - zasilanie + RS232
prawe złącze - zasilanie + serial over USB po bardzo dziwnym sterowniku

Na obecnych na PCB padach "TXD / RXD" port szeregowy na 3.3V (może być konieczne wyjęcie MAX3232 obok).
Komunikacja na 9600 8N1.

Konfigurator + sterownik USB (32-bit Windows) dostępny na:
http://www.fujitsu.com/us/support/solutions/industry/retail/peripheral-drivers/

Dokumentacja od zupełnie innego wyświetlacza, ale niektóre komendy pasują:
https://sourceforge.net/p/chromispos/discussion/general/thread/383efb0b/c7e6/attachment/EjN-ST-A10_LIUST-5X_CustomerDisplay.pdf

W przypadku sterowania bezpośrednio (z pominięciem generatora znaków Renesasa), pojedynczy "znak" ma 8x5 px.
Konieczne jest podniesienie linii sterujących (BK/CLK/SI/LAT) przed wystartowaniem przetwornicy (wysterowanie tranzystora Q7), inaczej wyświetlacz zaświeci się cały a przetwornica wyłączy.

Wysłanie 0x 00001 000 0000 0000 046 3F8C 62E0 00001 powoduje wyświetlenie litery A na pierwszej pozycji (ostatnie 5 półbajtów) górnego wiersza, oraz wymazanie pierwszej pozycji (pierwsze 5 półbajtów) dolnego wiersza. Pozycja w postaci maski bitowej.

Last Author
canis_lupus
Last Edited
Feb 11 2019, 6:02 PM