Page MenuHomePhabricator

Covid-19
Updated 207 Days AgoPublic

Najważniejsze linki:

https://covid.hackerspace.pl - Formularz dla szpitali do zgłąszania zapotrzebowania
Najważniejsze informacje o akcji - dostępne pod adresami https://hskrk.pl/covid i https://hackerspace-krk.pl/covid
Komu dziękujemy za pomoc w akcji

Członkowie naszej społeczności - jeśli chcecie pomóc składać przyłbice, informacje znajdziecie tu:

jak-pomoc-skladac

Last Author
wiktor
Last Edited
Apr 3 2020, 1:57 PM

Event Timeline

jkramarz created this object.Mar 31 2020, 9:59 AM
wiktor edited the content of this document. (Show Details)Apr 3 2020, 1:57 PM