Page MenuHomePhabricator

Bilanse finansowe
Updated 107 Days AgoPublic

Bilanse finansowe

Bilanse finansowe z miesiąca na miesiąc. Bilans ogólny to rzeczywisty stan konta na koniec miesiąca, który zależy nie tylko od wpływów i kosztów w danym miesiącu ale i bilansów z poprzednich miesięcy. Z bilansu wyłączone są wpływy i koszty WebMuses.

Aktualny stan finansów można sprawdzić pod adresem:
Arkusz z rozliczeniem

Last Author
plinsboorg
Last Edited
Dec 29 2023, 2:34 PM