Page MenuHomePhabricator

Bilanse finansowe
Updated 983 Days AgoPublic

Bilanse finansowe

Bilanse finansowe z miesiąca na miesiąc. Bilans ogólny to rzeczywisty stan konta na koniec miesiąca, który zależy nie tylko od wpływów i kosztów w danym miesiącu ale i bilansów z poprzednich miesięcy. Z bilansu wyłączone są wpływy i koszty WebMuses.

Autoindex

{{indexmenu>:Finanse:Bilanse:}}

Last Author
jkramarz
Last Edited
Jan 11 2019, 11:58 AM