Page MenuHomePhabricator

Bilanse finansowe
Updated 692 Days AgoPublic

Bilanse finansowe

Bilanse finansowe z miesiąca na miesiąc. Bilans ogólny to rzeczywisty stan konta na koniec miesiąca, który zależy nie tylko od wpływów i kosztów w danym miesiącu ale i bilansów z poprzednich miesięcy. Z bilansu wyłączone są wpływy i koszty WebMuses.

Last Author
wiktor
Last Edited
Oct 31 2021, 8:08 PM