Page MenuHomePhorge

Powietrze
Updated 2,016 Days AgoPublic

Powietrze

^Pomysłodawca | bambucha |
^Koordynator | bambucha |
^Status | Rozpoczęty (umarły?) |

Więcej informacji

^ Trello | tablica |
^ IRC | #powietrze@freenode |
^ Wywiady z mądrymi ludźmi | odpowiedzi |

Standup jest w środy i soboty o 20:00. Spotkania IRL co dwa tygodnie.

Jak dołączyć

Napisz do mnie maila : {{:projekty:powietrze:mail.png?200|}}

Opis

Stowrzenie małej stacji pogodowej oraz systemu zbierania danych oparci na nich.

Stacje mają być rozmieszczone na przystankach autobusowych.

Sensory:

 • Temperatura
 • Wilgotność
 • Pył (PM 2.5 / PM 10)
 • Dźwięk
 • Światło

Sesory dodatkowe (potencjalnie do zamontowania):

 • $CO$
 • $CO_2$
 • $NH_3$
 • $CH_4$
 • $NO_2$
 • $O_3$

Medium trasmisji danych

 • APRS
 • GMS
Changelog
0.0.1 (tworzona)
Last Author
jkramarz
Last Edited
Jan 11 2019, 11:58 AM