Page MenuHomePhabricator

HSKRK BOFH - czyli do kogo z czym uderzać
Updated 176 Days AgoPublic

HSKRK BOFH - czyli do kogo z czym uderzać
Formalnie

Zarząd Hackerspace Kraków
Rada Hackerspace Kraków

Nieformalnie
 • Dostęp / członkostwo:
  • Założenie konta lub dopisanie RFIDki do zamka: #zarząd
  • Wstęp na telegrama members: #zarząd
  • Wstęp na grupę dyskusyjną members: #zarząd
 • Papierkologia i organizacja:
  • Faktury: #zarząd, do księgowości zanosi @swider
  • Konto bankowe HSu: #zarząd a najlepiej @zagura
  • Robienie zakupów (środki czystości itd.) - Ktokolwiek ( zakupy) po zweryfikowaniu zakupu przez #zarząd
 • Internety:
Last Author
canis_lupus
Last Edited
Mar 31 2023, 12:24 PM