Page MenuHomePhabricator

HSKRK BOFH - czyli do kogo z czym uderzać
Updated 382 Days AgoPublic

HSKRK BOFH - czyli do kogo z czym uderzać
Formalnie

Zarząd Hackerspace Kraków
Rada Hackerspace Kraków

user>jkramarzuser>pidpaweluser>wiktoruser>TeMPOraLuser>canis_lupususer>alwarouser>gryglu
Dostęp/członkostwo
Założenie konta LDAPTAKTAK
Dopisanie rfidki do zamkaTAKTAK
Pokazanie co i jakTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAK
Dostęp do usług pozaLDAPowych
Wstęp na Telegrama membersTAKTAK
Wstęp na grupę dyskusyjną membersTAK
Papierkologia i organizacja
FakturyTAK
Konto bankowe HSuTAKTAK
Robienie zakupów (srodki czystosci itd)TAKTAK
Internety i sieć
IRC (główny i members)TAKTAKTAK
PR
Media społecznościowe (fb, twitter)TAKTAKTAK
Media tradycyjne (vel "gadająca buzia")TAK
Kalendarz (Meetup)TAKTAK
user>jkramarzuser>pidpaweluser>wiktoruser>TeMPOraLuser>canis_lupususer>alwarouser>gryglu

{{indexmenu>bofh}}

Last Author
jkramarz
Last Edited
Jan 11 2019, 8:35 PM

Event Timeline

jkramarz created this document.Jan 11 2019, 11:58 AM
jkramarz edited the content of this document. (Show Details)
jkramarz edited the content of this document. (Show Details)Jan 11 2019, 8:35 PM