Page MenuHomePhabricator

Śmieci
Updated 10 Days AgoPublic

Śmieci nie sortujemy. Wynosimy je do kontenera na podwórku. Po wyjściu na podwórko, skręcamy w prawo i na wprost są dwa zielone kontenery - to nasze.


Jeśli drzwi na podwórko nie są otwarte (soboty i niedziele lub wieczory) to klucz wisi w labie elektronicznym na wieszaku, z dużym, trudnym do przeoczenia brelokiem "klucz od podwórka".

Worki do koszy na śmieci są w szafce w łazience.

Jeśli kontenery na śmieci są pełne, połóż worek ze śmieciami na kontenerze.

Last Author
wiktor
Last Edited
Fri, Feb 23, 12:42 PM

Event Timeline

canis_lupus edited the content of this document. (Show Details)
canis_lupus added a project: Restricted Project.
canis_lupus added a subscriber: canis_lupus.
kogut changed the title from Smieci to Śmieci.Nov 10 2019, 1:05 PM
kogut edited the content of this document. (Show Details)
canis_lupus published a new version of this document.Jan 28 2021, 12:49 PM
canis_lupus changed the visibility from "All Users" to "Public (No Login Required)".Dec 10 2023, 11:31 PM