Page MenuHomePhorge

@ggajoch Enderek
Updated 1,506 Days AgoPublic

Octoprint - auto start druku z karty SD z Prusa Slicer

Domyślnie prusa slicer przy wybraniu uploadu do octoprinta i rozpoczęciu druku uruchamia go z poziomu octoprinta. Jest to nienajlepsze bo octoprint potrafi się przyciąć i nienadążać dawać gcode do klippera.

Rozwiązaniem jest VirtualSD w klipperze - ale wtedy nie da się włączyć bezpośrednio druku.

Rozwiązanie: hack na octoprinta, jak idzie request po API żeby szedł upload i druk to drukuje z SD zamiast lokalnie.

W pliku oprint/lib/python2.7/site-packages/octoprint/server/api/files.py w funkcji selectAndOrPrint zmienić na:

if octoprint.filemanager.valid_file_type(added_file, "gcode") and (selectAfterUpload or printAfterSelect or reselect):
                printer.refresh_sd_files(blocking=True)
                printer.select_file(os.path.basename(absFilename), True, printAfterSelect, user)
Last Author
ggajoch
Last Edited
May 3 2020, 5:44 AM