Page MenuHomePhorge

Uzupełnianie materiałów w łazience
Updated 553 Days AgoPublic

Papier toaletowy, oraz ręczniki papierowe powinny być w szafie w łazience.
Mydło w płynie zwykle jest w 5 l baniaku tamże.

Pojemniki na papier, ręczniki otwiera się poprzez wciśnięcie w górnej części obudowy kluczyka, który zwykle jest wsadzony w pojemnik na ręczniki.
Uzupełniając ręczniki staramy się nie wypełniać pojemnika, wsadzenie więcej niż jednego opakowania ręczników powoduje problemy z wyciąganiem ich później od dołu.

Pojemnik na mydło otwiera się przyciskiem od dołu obudowy

Last Author
canis_lupus
Last Edited
Jan 13 2023, 8:12 AM

Event Timeline

canis_lupus changed the title from Uzupelnianie Papieru to Uzupełnianie materiałów w łazience.Jul 16 2021, 7:53 PM
canis_lupus created this object.
canis_lupus changed the visibility from "All Users" to "Public (No Login Required)".Dec 10 2023, 11:31 PM
wiktor added a project: Restricted Project.Apr 11 2024, 10:31 PM