Page MenuHomePhabricator

Dane Fundacji
Updated 3 Days AgoPublic

Dane Fundacji
NazwaFundacja Hackerspace Kraków
Adresul. Zacisze 5/P1, 31-156 Kraków
NIP6812054779
KRS0000436707
REGON12268825200000
Numer konta18 1160 2202 0000 0002 2988 9025

Jeśli chcesz dokonać dotacji zobacz stronę Dotacje!

Last Author
canis_lupus
Last Edited
Tue, Jun 28, 8:45 PM

Event Timeline

jkramarz edited the content of this document. (Show Details)
wiktor edited the content of this document. (Show Details)
wiktor edited the content of this document. (Show Details)