Page MenuHomePhabricator

Dane Fundacji
Updated 314 Days AgoPublic

Dane Fundacji
NazwaFundacja Hackerspace Kraków
Adresul. Zacisze 5/P1, 31-156 Kraków
NIP6812054779
KRS0000436707
REGON12268825200000
Numer konta18 1160 2202 0000 0002 2988 9025

Jeśli chcesz dokonać dotacji zobacz stronę Dotacje!

Jeśli chcesz opłacić "składkę" zobacz stronę Składki!

Last Author
canis_lupus
Last Edited
Jan 15 2020, 1:51 PM

Event Timeline

jkramarz created this document.Jan 11 2019, 11:59 AM
jkramarz edited the content of this document. (Show Details)
jkramarz edited the content of this document. (Show Details)Jan 11 2019, 7:19 PM
wiktor edited the content of this document. (Show Details)Jan 23 2019, 2:56 AM
wiktor edited the content of this document. (Show Details)
wiktor edited the content of this document. (Show Details)
wiktor edited the content of this document. (Show Details)Mar 20 2019, 1:51 AM
canis_lupus edited the content of this document. (Show Details)Jan 15 2020, 1:51 PM