Page MenuHomePhorge

Zarząd Hackerspace Kraków
Updated 507 Days AgoPublic

Zarząd Hackerspace Kraków
Skład
  • Wiktor Przybylski (@wiktor) wiktor@hackerspace-krk.pl
  • Szymon Reiter (@canis_lupus) szymon@hackerspace-krk.pl
  • Michał Zagórski (@zagura) m.zagorski@hackerspace-krk.pl
Zarząd posiada projekt #zarząd a także członków zarządu można wylistować lub poznać po badge'u Zarząd w dyskusjach w ramach phabricatora. Z zarządem można się skontaktować wysyłając maila na adres zarzad@hackerspace-krk.pl.

Uchwały zarządu:
4/2022:

3/2022:

2/2022:

Referenced Files
F535428: uchwała dot zysku fundacji 2022-MZ-SR-WP.pdf
Apr 3 2023, 8:09 PM
F535429: uchwała zatwierdzająca sprawozdanie 2022-MZ-SR-WP.pdf
Apr 3 2023, 8:09 PM
F471212: uchwala2.pdf
Oct 24 2022, 2:05 PM
F471214: uchwala_4_2022_mz_sr_wp.pdf
Oct 24 2022, 2:05 PM
F471213: uchwala_3_2022_mz_sr_wp.pdf
Oct 24 2022, 2:05 PM
Last Author
canis_lupus
Last Edited
Feb 28 2023, 11:15 AM

Event Timeline

jkramarz edited the content of this document. (Show Details)
wiktor changed the edit policy from "All Users" to "Restricted Project (Project)".
wiktor added subscribers: canis_lupus, jkramarz, wiktor.
wiktor added a subscriber: atlantis.
wiktor added subscribers: bell, zagura.
zagura edited the content of this document. (Show Details)
zagura edited the content of this document. (Show Details)
zagura edited the content of this document. (Show Details)