Page MenuHomePhabricator

Zarząd Hackerspace Kraków
Updated 103 Days AgoPublic

Zarząd Hackerspace Kraków
Skład
Zarząd posiada projekt #zarząd a także członków zarządu można wylistować lub poznać po badge'u Zarząd w dyskusjach w ramach phabricatora.
Last Author
wiktor
Last Edited
Aug 17 2020, 5:21 PM

Event Timeline

jkramarz created this document.Jan 11 2019, 11:58 AM
jkramarz edited the content of this document. (Show Details)
wiktor edited the content of this document. (Show Details)Jan 23 2019, 2:52 AM
wiktor changed the edit policy from "All Users" to "Restricted Project (Project)".
wiktor added subscribers: canis_lupus, jkramarz, wiktor.
wiktor edited the content of this document. (Show Details)Mar 6 2020, 5:05 PM
wiktor added a subscriber: atlantis.
wiktor edited the content of this document. (Show Details)Aug 17 2020, 5:21 PM
wiktor added subscribers: bell, zagura.