Page MenuHomePhabricator

Zarząd Hackerspace Kraków
Updated 437 Days AgoPublic

Zarząd Hackerspace Kraków
Skład
Zarząd posiada projekt #zarząd a także członków zarządu można wylistować lub poznać po badge'u Zarząd w dyskusjach w ramach phabricatora.
Last Author
canis_lupus
Last Edited
Mar 16 2021, 1:26 PM

Event Timeline

jkramarz edited the content of this document. (Show Details)
wiktor changed the edit policy from "All Users" to "Restricted Project (Project)".
wiktor added subscribers: canis_lupus, jkramarz, wiktor.
wiktor added a subscriber: atlantis.
wiktor added subscribers: bell, zagura.