Page MenuHomePhabricator

Radio
Updated 251 Days AgoPublic

Radio
Szybki start w świat krótkofalarstwa

Został zrealizowany poradnik: FAQ PDF.

Źródła: https://github.com/HackerspaceKRK/faq-radiowe

RF Circuit Design: https://archive.org/details/RFCircuitDesign2ndEdition

QRP LAB Notebook:


Bandplan KF:

Bandplan UKF i wyżej:

Arkusz do obliczeń pi-filtra:

Bandplan na zawody:

Przydatne linki
Kanały Youtube
Last Author
canis_lupus
Last Edited
Aug 29 2020, 12:30 PM

Event Timeline

jkramarz edited the content of this document. (Show Details)
jkramarz edited the content of this document. (Show Details)
canis_lupus edited the content of this document. (Show Details)
canis_lupus edited the content of this document. (Show Details)
canis_lupus edited the content of this document. (Show Details)