Page MenuHomePhabricator

WebMuses
Updated 1,726 Days AgoPublic

WebMuses

{{ :friends:webmuses.png|}}
WebMuses to społeczność zafascynowana branżą IT. Organizują warsztaty, spotkania, pokazy, które będą inspirować nowe działania i rozwój - nie tylko dla pań! Ich warsztaty skierowane są głównie do bardzo początkujących.

Namiary
Inicjatywy
  • RailsGirls
  • Summer with RoR
  • Grupy robocze RoR
  • Amusing Workshops

O przeszłych eventach przeczytasz na ich stronie: http://webmus.es/pl/wydarzenia, o dopiero planowanych najpewniej na Facebooku.

Last Author
jkramarz
Last Edited
Jan 11 2019, 12:08 PM

Event Timeline

jkramarz edited the content of this document. (Show Details)