Page MenuHomePhorge

WDO0020 - wyświetlacze graficzne od Jacka
Updated 1,962 Days AgoPublic

WDO0020 w kilku różnych rewizjach (różnią się umiejscowieniem złącz).

Za https://www.youtube.com/watch?v=for_AqidZOw , https://www.youtube.com/watch?v=1JsHXocpisc :

WD0020 custom module by winstar. 132x32px white on blue backlight. IC is ST7588. Display area starts from Page=1 . IF is SPI4A (check ds for ST7588 for more info). Pinout J2 (with 1mm raster Board-to-Cable connector):

pinfunkcja
1Vcc 3,3V
2GND
3DATA
4A0
5SCL
6/RST
7/CSB
8Backlight LED anode (connect to +3,3V :) )

Sterownik ST7588 (podobno kompatybilny z KS0108)

Last Author
jkramarz
Last Edited
Mar 6 2019, 4:49 PM

Event Timeline

jkramarz edited the content of this document. (Show Details)
jkramarz edited the content of this document. (Show Details)