Page MenuHomePhabricator

Wiki
Updated 260 Days AgoPublic

Version 2 of 5: You are viewing an older version of this document, as it appeared on Aug 19 2020, 5:53 PM.

Wiki

Wiki w wykonaniu Phabricatora oparte jest na Remarkupie, czyli takim nieco innym markdownie.

Nasze wiki wcześniej działało na dokuwiki, a wpisy z niego zostały tu przeniesione przy pomocy Łosiowej magii i dobrych chęci, czego skutkiem są niektóre wpisy, do których nie trafił jeszcze nikt z #documentation_working_group więc tabelki i inne elementy mają w poprzedniej składni, której Phabricator nie umie rozkminić.

Wiki w założeniu i według The community pattern / Hackerspace Design Patterns ma być miejscem na ogólnodostępną (w przypadku projektów) lub dostępną dla członków społeczności (w przypadku informacji organizacyjnych) dokumentację. Miejscem, do którego należy sięgnąć, gdy chcemy dowiedzieć się czegoś, co logika podpowiada nam, że powinno być gdzieś spisane. Do którego sięgniemy, zanim zapytamy.

Jak się w tym odnaleźć

Więc po kolei. Każda strona na wiki składa się z treści, bocznego paska po prawej stronie, opcjonalnego indeksu, a także historii zmian i komentarzy (której na powyższym screenie nie widać)

Last Author
wiktor
Last Edited
Aug 19 2020, 5:53 PM