Page MenuHomePhabricator

Szkolenia
Updated 114 Days AgoPublic

Aby uniknąć uszkodzeń użytkowników i sprzętu, niektóre urządzenia w Hackerspejsie wymagają przeszkolenia. Poniżej znajduje się lista osób uprawnionych do ich udzielania. Jeśli chcesz zdobyć uprawnienia, skontaktuj się (najlepiej pisząc na grupie members) z którymś z nich.

Lista
NarzędzieKto
CNC@jkramarz @hubert_brylkowski
Tokarka (mała)@dexter @hf0x @bbogdan
Tokarka (duża)@dexter
Frezarka@dexter @xamael
Laser@jkramarz @canis_lupus @swider @szakmat
Spawarka@canis_lupus
Piła stołowa@swider @canis_lupus
Szlifierka taśmowa@gryglu @canis_lupus
Drukarka DLP@hubert_brylkowski
Last Author
xamael
Last Edited
Nov 28 2022, 7:14 AM

Document Hierarchy

Event Timeline

bell published a new version of this document.
canis_lupus added a subscriber: bbogdan.
szakmat added a subscriber: szakmat.
xamael added a subscriber: xamael.