Page MenuHomePhorge

Covid-19
Updated 76 Days AgoPublic

covid_fundraising_cover.png (260×502 px, 102 KB)

Najważniejsze linki:

https://covid.hackerspace.pl - Formularz dla szpitali do zgłąszania zapotrzebowania
Najważniejsze informacje o akcji - dostępne pod adresami https://hskrk.pl/covid i https://hackerspace-krk.pl/covid
Komu dziękujemy za pomoc w akcji

Członkowie naszej społeczności - jeśli chcecie pomóc składać przyłbice, informacje znajdziecie tu:

jak-pomoc-skladac

do szukania: covid, kowid, ковід, ковид

Last Author
odisseus
Last Edited
May 1 2024, 8:20 PM