Page MenuHomePhabricator

Hovercraft
Updated 1,789 Days AgoPublic

Hovercraft

^ Koordynator | lenwe |
^ Status | Otwarty |

Nighthack - 25.10.2013

Version 5 (planned)

 • Redisign of hull
 • Use only one fan
 • power : 1x Li-Pol (2200 mAh)
 • lifting capacity : unknown (not build yet)

{{:projekty:hovercraft:hovercraft_mk_iv_plus_kurtyna.png?300|}}
{{:projekty:hovercraft:przekroj_przez_uszczelnienie.png?350|}}

[PL]

Znana jest przybliżona masa modelu oraz powierzchnia jaką naciska na podłoże dzięki czemu można wyliczyć wstępnie wymaganą siłę aby unieść poduszkowiec.

Masa modelu:
$$m=0.35 kg$$
Powierzchnia nacisku na podłoże:
$$A=0.0473 m^{2}$$
Siła grawitacji:
$$F_{g}=mA$$
$$0.35 kg\cdot9.80665 \frac{m}{s^{2}} = 3.43 N$$

Aby unieść model należy wytworzyć ciśnienie przeciwdziałające sile grawitacji.
$$P_{wyporu}=\frac{F_{g}}{A} $$
$$3.43 N / 0.0473 m^2 ≥ 72.515 Pa$$

Na potrzeby projektu poduszkowca zostały przetestowane dostępne w Hackerspace wentylatory na specjalnie przygotowanym stanowisku badawczym.
Na stanowisku mierzono przy pomocy Ururek wartości różnicy słupa wody która wynikała z nadciśnienia wytwarzanego przez wentylator. Po koniecznych obliczeniach została wyznaczona wartość ciśnienia statycznego.

^ Rodzaj wentylatora ^ Układ wentylatorów ^ Napięcie [V] ^$$\Delta h[m]$$ ^$$p_{stat} [Pa]$$^

Osiowypojedynczy120.0054554
Osiowypojedynczy240.01265124
Osiowypodwójny120.007675
Osiowypodwójny240.0111109

Obliczenia ciśnień statycznych(zebrane w powyższej tabeli)
$$p_{stat} = \rho \cdot g\cdot\Delta h$$
gdzie:
$$g=9.80665 \frac{m}{s^{2}}$$
$$\rho_{wody}= 1000 \frac{kg}{m^{3}}$$

Po wykonaniu obliczeń został widać że dla wytworzenia poduszki powietrznej wystarcza już samo ciśnienie statyczne pojedynczego wentylatora przy zwiększonej wartości napięcia. Wynik przedstawia filmik poniżej.

{{youtube>B3_Bx-HMUMM?medium}}

Jak widać na przedstawionym filmie model kręci się w kółko. Przyczyną jest siła bezwładności wentylatora oraz zawirowane powietrze dostające się pod model. Wprowadzono modyfikację w modelu aby temu zapobiec poprzez zastosowanie kierownicy strugi.

Najbliższe plany obejmują dokładniejsze przetestowanie wentylatorów i wyznaczenie ich parametrów. Projekt sukni i jej testy. Powiększenie modelu aby zrobić miejsce na elektronikę oraz napęd.

NightHack #12

Version 4

 • hull: foamed polystyrene board, 100x50x10cm, rounded
 • skirt: enclosed bag skirt made of thick foil and duct tape
 • power: 2x 12V 7Ah (dead...) gel acid batteries
 • propulsion: separate electric motor with 2 blade propeller (not really effective)
 • lifting capacity: 5kg (including batteries...)

{{http://i1.wp.com/hackerspace-krk.pl/wp-content/uploads/2013/08/hovercraft_4.jpg?resize=350%2C350}}

NightHack #11

Version 3

 • lift fan: automotive radiator fan, 20 cm radius
 • hull: random polystyrene box

{{http://i1.wp.com/hackerspace-krk.pl/wp-content/uploads/2013/08/tourDePologne.jpg?resize=350%2C350}}
{{http://i1.wp.com/hackerspace-krk.pl/wp-content/uploads/2013/08/porannySpacerZPoduszkowcem.jpg?resize=350%2C350}}

http://youtube.com/watch?v=ej3_GIgCJKM

Version 2

 • add another lift fan using another pizza box

{{http://i0.wp.com/hackerspace-krk.pl/wp-content/uploads/2013/08/latajacePudelkoPoPizzy.jpg?resize=350%2C350}}

http://youtube.com/watch?v=jOJwNnlC3Dw

Version 1

 • proof-of-concept
 • hull: made out of pizza box
 • lift fan: taken from PS3 slim
 • propulsion: none
 • skirt: single strip of thick foil
 • externaly powered
Last Author
jkramarz
Last Edited
Jan 11 2019, 12:07 PM

Event Timeline

jkramarz edited the content of this document. (Show Details)