Page MenuHomePhabricator

Pierwsza siedziba
Updated 1,476 Days AgoPublic

Pierwsza siedziba
TA STRONA ZAWIERA INFORMACJE O NASZEJ PIERWSZEJ SIEDZIBIE PRZY UL. RADZIWIŁŁOWSKIEJ 20 - NASZA OBECNA SIEDZIBA ZNAJDUJE SIĘ PRZY UL. ZACISZE 5/P1
Gdzie, co i jak

Hackerspace mieścił się w Krakowie przy ulicy Radziwiłłowskiej 20, mieszkanie 2.

Lokal

Plan lokalu

Last Author
wiktor
Last Edited
Feb 18 2020, 2:01 AM