Page MenuHomePhorge
Badges Active Badges
  • Heirloom
  • ·Rada
  • Heirloom
  • ·Zarząd
  • Legendary
  • ·Osoba mogąca nadawać uprawnienia do korzystania z piły stołowej
  • Legendary
  • ·Osoba mogąca nadawać uprawnienia do korzystania z tokarki
  • Legendary
  • ·Osoba mogąca nadawać uprawnienia do korzystania ze spawarki
  • Legendary
  • ·Osoba mogąca nadawać uprawnienia do korzystania z frezarki CNC
  • Legendary
  • ·Osoba mogąca nadawać uprawnienia do korzystania z lasera
  • Legendary
  • ·Admin tego grajdołka, z którego właśnie korzystasz
  • Epic
  • ·Osoba umiejąca obsługiwać piłę stołową
  • Epic
  • ·Ta osoba posiada licencję radiooperatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej i pozwolenie radiowe
  • Epic
  • ·Osoba umiejąca obsługiwać tokarkę
  • Epic
  • ·Osoba umiejąca obsługiwać spawarkę
  • Epic
  • ·Osoba umiejąca obsługiwać frezarkę CNC
  • Epic
  • ·Osoba umiejąca obsługiwać wycinarkę laserową
  • Epic
  • ·Osoby drukujące 3D, umiejące drukować 3D, mogące pomóc w sprawach druku 3D
  • Epic
  • ·Osoby zajmujące i interesujące się administracją systemami lub sieciami
  • Epic
  • ·Osoby zajmujące i interesujące się programowaniem
  • Epic
  • ·Osoby zajmujące i interesujące się elektroniką
  • Rare
  • ·Ogarniacz HSowego systemu audio
  • Poor
  • ·Bohater w naszym HSie