Page MenuHomePhabricator
Badges Profesje / Umiejętności

Profesje / Umiejętności

  • Epic
  • ·Osoba umiejąca obsługiwać piłę stołową
  • Epic
  • ·Ta osoba posiada licencję radiooperatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej i pozwolenie radiowe
  • Epic
  • ·Osoba umiejąca obsługiwać tokarkę
  • Epic
  • ·Osoba umiejąca obsługiwać spawarkę
  • Epic
  • ·Osoba umiejąca obsługiwać frezarkę CNC
  • Epic
  • ·Osoba umiejąca obsługiwać wycinarkę laserową
  • Epic
  • ·Osoby drukujące 3D, umiejące drukować 3D, mogące pomóc w sprawach druku 3D
  • Epic
  • ·Osoby zajmujące i interesujące się administracją systemami lub sieciami
  • Epic
  • ·Osoby zajmujące i interesujące się programowaniem
  • Epic
  • ·Osoby zajmujące i interesujące się elektroniką