Page MenuHomePhabricator

Krótkofalowiec
ActivePublic

Description

Krótkofalowiec
Ta osoba posiada licencję radiooperatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej i pozwolenie radiowe
Epic

Event Timeline

wiktor created this badge.Feb 17 2019, 3:13 PM
wiktor created this object with edit policy "All Users".
wiktor updated the quality from Epic to Rare.Feb 26 2019, 10:25 AM
wiktor updated the quality from Rare to Epic.
michalonex awarded this badge to recipient: michalonex.Thu, Aug 27, 6:24 PM
wiktor revoked this badge from recipient: wiktor.Sat, Aug 29, 2:59 AM