Page MenuHomePhabricator

Opiekun spawarki
ActivePublic

Description

Opiekun spawarki
Osoba mogąca nadawać uprawnienia do korzystania ze spawarki
Legendary

Event Timeline

wiktor updated the quality from Poor to Heirloom.
wiktor updated the quality from Heirloom to Legendary.Jan 22 2019, 7:00 PM