Page MenuHomePhorge

Syzacz - czyli SYstem ZArządzania CZłonkami
Updated 142 Days AgoPublic

Syzacz - czyli SYstem ZArządzania CZłonkami
Pomysłodawca@wiktor
Koordynator@alwaro
StatusOtwarty
Opis

Projekt zakłada stworzenie lub zaadaptowanie do potrzeb Hackerspace Kraków systemu zarządzającego HSem, który odciążyłby nieco brainCRM ((umysł Jacka jest swoistym CRMem, ochrzczonym roboczo jako mózgCRM czy też brainCRM)) Jacka, uczynił płacenie i ściąganie składek przyjemniejszym i skupiałoby informacje o członkach (np wystawiałoby vcardy numerów telefonów osób, które wyraziły na to zgodę w panelu) - przeniosłoby to to, za co teraz robi dział ludzie: do osobnej strony połączonej z jakimś LDAPem czy co tam jest planowane, a także posiadałoby wiele innych ciekawych opcji które byłyby po prostu dopisywane.

TO DO
 • Powymyślać funkcje
 • Napisać / zmodyfikować dostępne rozwiązania
 • Napisać scenariusze tak jak @bambucha w projekcie Rixer ]
Propozycje funkcji
 • Z Open-Source-Access-Control-Web-Interface - funkcje które ów projekt posiada, nie konkretne funkcje, które by się przydały. To nie decyzja, to spis funkcji, z których możemy sobie czerpać pomysły.
  • Podstrony użytkowników
  • Składki
   • Import plików z danymi PayPala
   • propozycja: - import informacji z CSVek raportów generowanych przez bank, ogarnięcie jakiegoś interfejsu((międzymordzia)) do ściągania informacji o przelewach
   • Wykresy
   • Sprawdzanie stanu opłacenia składek z poziomu użytkownika a także z poziomu admina, zbiorczo
  • Inwentarz HSu
   • Kategorie rzeczy
   • Podstrona każdej rzeczy z jej lokalizacją i numerem.
  • Certyfikacja członków - prosty system upoważniania osób do użycia określonych narzędzi (tak, jak ACNodes w Hackerspace Londyn)
  • Więcej grzechów nie pamiętam
 • Własne pomysły
  • póki co brak.
Wymagania Marysi

Wymagania pod kątem zarządzania składkami, mailami (przypomnienia, podziękowania, info), fakturami itd. Najłatwiej będzie mi to spisać w formie formularza użytku. Taki dzień z życia Marysi.

Czego używam teraz (większość danych niestety w mojej głowie):

Scenariusz?:

 • Loguję się do systemu
 • Do prostego formularza wpisuję dane o przelewie członkowskim (Millenium z tego co wiem niestety nie ma api więc robię to ręcznie patrząc co tam na koncie się dzieje):
  • data księgowania
  • nadawca (podpowiadanie, jeśli to ktoś nowy wpisuję ręcznie imię i nazwisko i tworzy się w tle nowy profil) - osoba, która wysłała przelew, niekoniecznie członek za którego jest płacona składka, zależy to od tytułu przelewu
  • kwota
  • tytuł przelewu (tytuł przelewu analizowany automatycznie pod względem treści, case insensitive):
   • "składka", "skladka" -> typ: Składka
   • brak słowa "skladka" -> typ: Darowizna
   • nazwisko -> członek/członkowie: Szukanie po nazwisku lub stworzenie nowego (pole nadawca bez zmian, bo to osoba wysyłająca przelew, czasem nadawca płaci za kogoś innego, albo za kilka osób)
   • brak nazwiska -> członek = nadawca
   • miesiąc/miesiące i rok -> okres na jaki płacona jest składka (czasem sam miesiąc wtedy rok bieżący), sprawdzenie czy kwota pokrywa tyle składek (jak punkt niżej, każda reszta uznawana za darowiznę)
   • brak wskazania na okres -> przedłużenie okresu o liczbę miesięcy (30 dni) zależną od kwoty (ile składek mieści się w wysłanej kwocie, reszta z tego dzielenia uznawana za darowiznę)
 • Automagicznie:
  • jeśli składka -> mail: Składka przyjęta
  • jeśli problem ze składką (np za mała) -> mail: Składka zbyt mała
  • jeśli darowizna (również jako reszta z zapłaconej składki) -> mail: Darowizna
  • mail: Przypomnienie o składce
 • Integracja z api inFaktu (nie aż tak priorytetowe) -> faktury sponsorskie, czyli te które my wystawiamy i za które nam płacą :)
  • lista faktur
  • oznaczanie faktur jako zpłacone wraz z datą
  • wystawianie faktur wg szablonu
  • jako bonus kategorie dla faktur sponsorskich z kategoriami coś jak poniżej (niektóra kasa jest np WebMuses, a niektóra ogólnoHaesowa jak np od Fideltronika, chodzi o prosty podział budżetów między projekty jeśli jest taka potrzeba jak przy WebMuses które mają osobne koszty i wpływy choć na naszym koncie to wszystko wyląda jednolicie)
 • Faktury jako koszty
  • Data wystawienia
  • Termin zapłaty
  • czy i kiedy zapłacona / czy do zwrotu i komu (który członek), kiedy zwrócono kasę
  • nr faktury (wbrew pozorom to String :)
  • Wystawca (zapamiętywany wraz z adresem, numerem/numerami konta)
  • Kategoria: Projekty (co większe projekty/eventy z nazwami, np: Projekty->Balon, Projekty->WebMuses, Projekty->Remont itp., mniejsze do puli Projekty bez nazw specyficznych), Stałe (podkategorie: prąd, czynsz, VAT, księgowość itd.), Utrzymanie (nudne rzeczy jak papier toaletowy, mop, zapałki, opał itd.) -> w późniejszych iteracjach podział jednej faktury na kilka kategorii (np Łoś pojechał do Castoramy, kupił trochę rzeczy do Balonu, trochę do utrzymania HSu a trochę na jakiś Event, ale wziął jedną fakturę, mamy tu trzy kategorie, ale jedną fakturę, prosty podział kwoty wysatrczy, mogę to wyliczyć ręcznie, ale chodzi tylko o wiedzę ile poszło kasy na którą kategorię więc jeśli na fakturę przypada więcej niż jedna kategoria to chcę móc ją podzielić, każdy koszt w podliczeniu powinien oczywiście mieć odnośnik do faktury, czyli jej danych + skan albo wersja elektroniczna)

Dashboard, czyli co chcę widzieć kiedy się zaloguję:

 • przypomnienie o treści maili (które będą słane automatycznie: podziękowania, przypomnienia, może newsletter) na nadchodzący miesiąc jeśli jeszcze nie napisane
 • przypomnienie o rzeczach do zapłacenia (faktury, stałe koszty)
 • przypomnienie o spóźniających się sponsorach
 • info o bilansie

Menu, czyli do czego chcę mieć dostęp ale nie muszę widzieć od razu:

 • lista członków (proste statystyki) -> po kliknięciu info + edycja
 • lista faktur sponsorskich
 • lista kosztów
Changelog

Zmiany w kolejnych wersjach o ile projekt wystartował.

PAD

Last Author
wiktor
Last Edited
Feb 23 2024, 10:57 AM

Event Timeline

jkramarz edited the content of this document. (Show Details)
wiktor added a project: Restricted Project.
wiktor added subscribers: bambucha, alwaro, wiktor.