Page MenuHomePhorge

Rixer
Updated 142 Days AgoPublic

Rixer
Pomysłodawca@bambucha
Koordynator@bambucha
StatusOtwarty - czeka na rozpoczęcie
Opis

Projekt malutkiego mixera z drukierunkowym sterowaniem z komputerem.
Urządzenie ma dysponować

 • Od strony sprzętu audio
  • 2 wyjściami (jedno dla wzmacniacza 2x60W, słuchawki)
  • 1 wejściem mikrofonowmym
 • Od strony komputera
  • Wejściem linowym
  • Wyjściem linowym
  • Kablem USB
Scenariusze użycia
Story: Odtwarzanie muzyki
 • Podczas odtwarzania muzyki
 • Jako użytkownik
 • Chciałbym Zmienić poziom głośności

Scenariusz 1: Manipulacja z rixera

 • Dane : Muzyka odtwarzana na poziomie 80%.
 • Kiedy : Zmieniam położenie suwaka do 40%.
 • Wtedy : Głośność w mikserze systemowym spada do 40%

Scenariusz 2: Manipulacja z systemu

 • Dane : Muzyka odtwarzana na poziomie 80%
 • Kiedy : Przyciszam głośność w mikserze systemowym do 40%
 • Wtedy : Suwak przesuwa się do 40%
Story: Nagrywanie dźwięku
 • Podczas : Nagrywania muzyki
 • Jako : użytkownik
 • Chciałbym : zmienić poziom nagrania

Scecnarusz 1: Zmiana poziomu nagrania na rixerze

 • Dane : Nagrywanie na poziomie 80%
 • Kiedy : Przesuwam suwak do nagrania
 • Wtedy : Zmienia się poziom w mikserze systemowym

Scenariusz 2: Zmiana poziomu nagrania na mikserze systemowym

 • Dane : Nagranie na poziomie 80%
 • Kiedy : Zmieniam poziom nagrania do 40%
 • Wtedy : Suwak przesuwa się do 40%
TO DO
 • Schemat v0.0.1
 • Zakup części
 • Stworzenie płytki
 • Wytrawienie
 • Zmontowanie
 • Napisanie oprogramowania
  • Zmiana poziomu dźwięku
  • Poprawienie ustawień w systemie
 • Testowanie w systemie operacyjnym
Changelog

Zmiany w kolejnych wersjach o ile projekt wystartował.

Last Author
wiktor
Last Edited
Feb 23 2024, 11:00 AM

Event Timeline

jkramarz edited the content of this document. (Show Details)
wiktor added a project: Restricted Project.
wiktor added a subscriber: bambucha.