Page MenuHomePhorge

Niepoukładane
Updated 149 Days AgoPublic

Poniżej zebrane przez ostatnie parę lat teksty, które służyły nam do róznych kampanii, prezentacji, opisów

Feel free to use.


Czym jest Hackerspace?
Idea hackerspace ma zasięg globalny i w każdym miejscu znaczy coś innego. Generalnie hackerspace to miejsce w którym spotykają się ludzie chcący rozwijać swoje pasje. Hackerspace nie ma jedynej słusznej definicji -dla każdego jest to coś innego, spróbujemy zatem określić to słowami nas odwiedzających:

"Wyobraź sobie miejsce:

  • gdzie możesz pracować nad każdym projektem jaki Ci przyjdzie do głowy (Nie masz gdzie rozstawić sztalug? Wpadnij. Żona chce, by garaż służył do parkowania samochodu, a nie eksperymentów? Przynieś swoje graty. Twoja kuchnia jest za mała? Zapraszamy),
  • gdzie znajdziesz ludzi, którzy Ci pomogą (Chcesz zbudować wehikuł czasu? Na starcie masz kilku chętnych,
  • i gdzie zwyczajnie miło jest spędzać czas.
  • a dla mnie osobiście niekończącym się źródłem inspiracji i pozytywnej energii" - Maryś // mogę przeformatować interpunkcję, wielki literki, nawiasy, wypunktowanie? - musi Się MAryś wypowiedzieć
  • "Hackerspace to połączenie biblioteki publicznej z warsztatem" - TeMPOraL

"Miejsca te tworzą swoisty twórczy ekosystem, gdzie umysły wzajemnie się zapylają" - Paweł


Haker - określenie powstałe w latach 60 na MIT, oznaczające osobę, która w sposób niekonwencjonalny, sprytny rozwiązała jakiś problem, obecnie odstrasza przez bycie mylnie łączone z cyberprzestępczością. Hakerspejsy - miejsca skupiające ludzi bawiących się wiedzą i chcących dzielić się nią z innymi, powstają na całym świecie a pasjonaci skupieni wokół nich starają się przywrócić "hakerowi" jego pierwotne znaczenie.


Dlaczego warto nas wspierać?
Bo robimy coś pozytywnego! Dzieciom i młodzieży pokazujemy mozliwości spędzania wolnego czasu w sposób twórczy. Edukujemy, dajemy możliwości rozwoju, realizacji swoich pasji. Pomagamy realizować własne projekty, doradzamy, udostępniamy miejsce i narzędzia, często niedostępne w domu. W pewnym sensie jesteśmy wylęgarnią talentów - najwartościowyszych przyszłych pracowników - pasjonatów. Bywało, że ludzie, którzy poznali się u nas, znajdywali wśród sponsorów swoich przyszłych pracodawców, lub nawet wspólnie zakładali prężnie dzisiaj działające firmy.


Nazwa fundacji Hackerspace Kraków może brzmieć groźnie dla osób, które masowa popkultura zdołała przekonać do tego, iż haker jest groźnym cyberprzestępcą, włamującym się do systemów informatycznych. Takich ludzi nie spotkamy jednak w siedzibie fundacji, mieszczącej się przy ul. Zacisze 5/P1 w Krakowie. Osoby z nią związane odwołują się bowiem do oryginalnego znaczenia tego słowa, stosowanego na zachodzie już w latach sześćdziesiątych minionego stulecia - pierwotnie termin ten odnosił się do ludzi zafascynowanych nowoczesną techniką, głównie elektroniką i informatyką. Z tak rozumianym ruchem hakerskim otwarcie utożsamiają się postaci takiego formatu jak Steve Wozniak (współzałożyciel firmy Apple) czy Linus Torvalds (twórca systemu operacyjnego Linux).

Termin hackerspace można rozumieć na dwa sposoby. W sensie najbardziej dosłownym jest to fizyczna przestrzeń, lokal pełniący między innymi funkcję warsztatu, biblioteki i sali wykładowej. Pasjonaci techniki mogą pracować tutaj nad swoimi projektami, korzystając ze wspólnych narzędzi, których zakup dla pojedynczej osoby byłby finansowo nieopłacalny. Hackerspace to jednak przede wszystkim społeczność, zrzeszająca ludzi o podobnych zainteresowaniach, pragnących dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami.
Wśród osób związanych z fundacją Hackerspace Kraków najliczniejszą grupę stanowią studenci i absolwenci kierunków ścisłych i technicznych. Można tu jednak spotkać także humanistów oraz szukających inspiracji artystów. Realizowane wspólnie projekty obejmują szerokie spektrum zagadnień – zaczynając od stolarstwa, poprzez programowanie i amatorską elektronikę, na druku 3D i komunikacji radiowej kończąc.

Pomysł założenia krakowskiego hackerspace’u narodził się w 2012 roku, w środowisku osób zafascynowanych nowoczesnymi technologiami i tematyką „zrób to sam”. Głównym źródłem inspiracji była podobna instytucja, działająca w Warszawie. Opierano się także na wzorcach wypracowanych przez organizacje działające za granicą. Jeszcze przed końcem roku zarejestrowana została fundacja z siedzibą przy ul. Radziwiłłowskiej, gdzie z myślą o miłośnikach techniki i majsterkowania urządzono niewielki warsztat. Zainaugurowano także praktykowaną po dziś dzień tradycję cotygodniowych otwartych spotkań – tak zwanych nighthacków. W ich trakcie każdy zainteresowany może pojawić się w lokalu, porozmawiać z członkami zarządu i wolontariuszami, a także skorzystać z dostępnych narzędzi.
W 2016 roku fundacja przeniosła się do nowej siedziby, mieszczącej się w podziemiach okazałego gmachu przy ul. Zacisze. Dostępna przestrzeń pozwoliła na zorganizowanie pracowni stolarskiej, laboratorium elektronicznego, pomieszczenia przystosowanego do prelekcji, a także kącika radiowego.

Głównym celem przyświecającym fundacji jest podnoszenie kultury technicznej wśród mieszkańców Krakowa. Od początku swojego istnienia organizacja ta bierze udział w inicjatywach o charakterze edukacyjnym. Do tej pory współpracowała między innymi z: Uniwersytetem Pedagogicznym, Akademią Sztuk Pięknych oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Związani z fundacją wolontariusze organizują zajęcia edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Wychodząc do publiczności odwiedzają festiwale nauki, a nawet festiwale muzyczne. Wielkim sukcesem okazał się kurs radioamatorski, zorganizowany wspólnie z klubem krótkofalarskim SP9KGP "Ryjek". Do tej pory odbyły się już cztery edycje tego kursu, przygotowującego do państwowego egzaminu na operatora radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych w służbie amatorskiej.

Plany na najbliższą przyszłość obejmują przede wszystkim zwiększenie zasobów sprzętowych oraz narzędzi wchodzących w skład wyposażenia fundacji. Ważnym celem jest także poszerzenie grona odbiorców prowadzonej działalności edukacyjnej. Fundacja utrzymuje się darowizn, więc powodzenie tych planów zależy przede wszystkim od ofiarności darczyńców.


Kim jest haker?

Haker to przede wszystkim osoba kreatywna, potrafiąca zastosować swoją wiedzę (często techniczną, ale nie zawsze) w sposób nietuzinkowy, zaskakujący, nieoczywisty. Antonisz czy Pomysłowy Dobromir czuli by się w hakerspejsach całkiem swojsko. Haker to majsterkowicz. Wielu polskich hakerów wychowało się na programach Adama Słodowego.

Haker chce się uczyć dla samej przyjemności uczenia się (przy czym chodzi o uczenie się w praktyce, "ubrudzenie sobie rąk", nabycie konkretnych umiejętności); chce zaspokajać swoją ciekawość, i pomaga zaspokajać ciekawość innym. Stąd hakerzy nie przepadają za różnymi sztucznymi ograniczeniami dostępu do wiedzy, i na ogół mocno wspierają wolność słowa. Może się więc okazać, że znajomość z hakerem jest całkiem przydatna w pracy dziennikarza.

Lubią też otwierać tzw. "czarne pudełka" - urządzenia czy systemy, których zasada działania nie jest szeroko znana i rozumiana. Może to być jakaś antyczna architektura komputerowa, dziś już nie stosowana, ale właśnie dlatego ciekawa. Może to też być zamknięty system dystrybucji treści. Mówienie hakerom "nie dasz rady" lub "nie możesz poznać, jak to działa" jest świetną metodą generowania motywacji.

Czym jest hackerspace?

Hackerspace to przestrzeń kreatywna, klub majsterkowicza, miejsce, gdzie hakerzy mogą się spotkać, wymienić wiedzą i doświadczeniami, wspólnie popracować nad projektami. Hackerspace'y w Europie zaczęły powstawać ok. 40 lat temu; w Polsce jest to zjawisko stosunkowo nowe: najstarszy polski hackerspace powstał ok. 6 lat temu. Obecnie hackerspace'y istnieją lub powstają w większości dużych polskich miast, od Szczecina i Trójmiasta, przez Poznań, Łódź, Warszawę, Lublin, po Katowice, Wrocław i Kraków. W tym roku właśnie Hackerspace Kraków organizuje stoisko Hackerspace Woodstock.

(c) 2016 Gustaw Łeldon, CC BY SA 4.0


Who is a hacker?

Hackers are by and large creative people, and have the ability to use their skills (often technical, but not always) in non-obvious, surprising, interesting ways. MacGyver and Leonardo da Vinci would feel at home in any hackerspace. Like them, hackers are DIY enthusiasts.

Hackers like to learn (hands-on, acquiring new skills by getting their hands dirty) just for the joy of learning; they want to feed their curiosity, and help others do the same. Hence, hackers might not take kindly to arbitrary limitations on access to knowledge, usually being strong proponents of freedom of speech. It might, in the end, turn out to be quite useful for a journalist to befriend a hacker.

Hackers also love opening "black boxes" -- devices or systems that try to hide the way they work, or that are simply not well understood. It might be some computer architecture from times long past. Or it might be some closed content distribution system. Telling a hacker "you won't be able to do it" or "you will never figure out how that works" is a great way of motivating them.

What is a hackerspace?

Hackerspace is a creative space, a handyman's workshop, a place where hackers can meet up, exchange knowledge and experiences, work on projects together. Hackerspaces started to spring up in Europe some 40 years ago, but it's still a rather new thing in Poland: first Polish hackerspace has been established about 6 years ago. Currently hackerspaces exist or are being organized in most major Polish cities, from Szczecin and Gdańsk, through Poznań, Łódź, Warsaw, Lublin, down to Katowice, Wrocław, Kraków. This year's Hackerspace Woodstock is organized by the Kraków Hackerspace.

(c) 2016 Gustaw Łeldon, CC BY SA 4.0


Out hackerspace is located in Krakow, second largest city of Poland (about 700k people in the city, 1m in aglomeration). We are opened 24 hours, seven days a week helping hobbyists, artists, students and professionals with their designs, projects and hardware/software issues.
We are closely cooperating with local startup community, serving as alpha testers, technical advisors and early adopters of hardware products (e.g. RoboCORE http://robocore.io/, for which we did all three). We also regularly (usually every other month) hold workshops teaching children, students and adults the basics of electronics, Arduino programming and robotics.
Our hackerspace consists of two main rooms - "hardroom" with bunch of tools like drills, grinders, screwdrivers, saws, soldering irons, power supplies, osciloscopes and "softroom" with computers and a big pile of dev boards (various Arduinos, TI Stellaris boards, STM32Nucleo, MSP430).
Our weekly event, called "NightHack", gains attention of many people (especially new ones), who are interested in rapid prototyping, 3D printing and other modern design technologies.

Last Author
wiktor
Last Edited
Feb 20 2024, 7:23 PM