Page MenuHomePhorge

Spotkanie 19 Lutego 2013
Updated 2,013 Days AgoPublic

Spotkanie 19 Lutego 2013

Porządek spotkania przeniesiono z zeszyciku, który skrupulatnie bambucza zapełniał tekstem w trakcie spotkania.

Program
 • do 19:00 - ludzie się schodzą, Marysia psuje swoje nowe Arduino
 • ~19:05 - Rozpoczęcie spotkania
  • Lean coffe (tematy wg. kolejności zgłaszania):
   • Warsztaty Arduino
   • Kickstarter
   • Jawność Finansów
   • Instalacja Elektryczna
   • Warsztaty Blackberry
   • Skarbnik
   • Rada Fundacji
  • Dyskusja
   • Rada
    • Dokładne info w statucie
     • W radzie może być maksymalnie 7 ludzi.
     • Rada musi mieć cykliczne spotkania
    • Fundatorzy (Maria + Mirek) w piątek((22.02.2013)) na liście dyskusyjnej przedstawią listę kandydatów do rady.
    • Przez weekend będzie odbywać się dyskusja oraz omawianie kandydatur
    • W poniedziałek finalna lista członków rady
    • Na następnym spotkaniu rada zostaje powołana do życia
   • Instalacja Elektryczna
    • Projekt instalacji wykona Szymon
    • Instalacją zostaje objęty na razie softroom (ewentualnie hardroom), żeby można było maksymalnie szybko ją wykonać (pierwsza iteracja)
    • Projekt jest podprojektem remontu, osoba odpowiedzialna - Artur
   • Jawność finansów
    • Nastąpi opublikowanie obecnych finansów HSu na wiki / google docs
    • Obecne koszty:
     • Lokal 1000zł/mc
     • Prąd (głównie opłaty stałe ok 40zł)
     • Węgiel 870zł (zakup jednorazowy do końca zimy)
     • Księgowość 244zł/mc
    • Obecni sponsorzy
     • Lunar Logic Polska 1500zł/mc (wycofuje się w marcu)
    • Wysokość składki szacuje się na ok. 30zł/mc.
    • Możliwa płatność z góry na określony dłuższy okres czasu
   • Warsztaty Arduino z Webmuses
    • Termin : 9 marca
    • Ilość ludzi : 20 uczestników
    • Poszukiwani mentorzy w ilości 10.
    • Pierwsze spotkanie mentorów : terminy
    • Należy przygotować broszurki odnośnie z jakich tematów mają się przygotować uczestnicy, oraz zawierajacym informacje co należy zaintalować na komputerach.
    • Dzień przed eventem odbędzie się install party, gdzie mentorzy pomogą w trudniejszych przypadkach instalacji środowiska.
    • Fundusze pozyskane w ramach warsztatu zasilają konto HSu.
   • Skarbnik
    • Odbyła się dyskusja na temat stanowiska skarbnika. Podczas niej wyłonił się zestaw wymaganych cech oraz zadań.
    • Wymagane cechy:
     • Dyspozycyjność
     • Odpowiedzialność
     • Dokładność
    • Zadania:
     • Prowadzić rejestr przepływu środków (składki)
     • Udostępnia środki pieniężne (po zatwierdzeniu wydatku przez zarząd)
     • Zarządzać autoryzacją w zamku (uniemożliwiać wejście niepłacącym)
     • Zapewniać łączność z księgowością
    • Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że należy temat poruszyć na następnym spotkaniu
 • Afterparty @ "Róg Brackiej i Reformackiej((Reformacka 3, Kraków))
Ustalenie terminu następnego spotkania

Doodle do planowania przyszłego spotkania

Lista obecności:

<doodle

title="Obecność na spotkaniu 20130219"
auth="user"
adminGroups="staff"
voteType="multi"
closed="false"
 • Spotkanie
 • After

</doodle>

Last Author
jkramarz
Last Edited
Jan 11 2019, 12:09 PM

Event Timeline

jkramarz edited the content of this document. (Show Details)