HSOpen / NightHack
Updated 311 Days AgoPublic

HSOpen / NightHack

HackerSpace Kraków w każdy piątek wieczorem organizuje wieczór otwarty.
https://www.meetup.com/pl-PL/HackerspaceKrakow/events/upcoming

Poprzednie spotkania

{{indexmenu>:wydarzenia/hsopen}}

Last Author
jkramarz
Projects
None
Subscribers
None

Document Hierarchy