Page MenuHomePhabricator

HSOpen / NightHack
Updated 619 Days AgoPublic

HSOpen / NightHack

HackerSpace Kraków w każdy piątek wieczorem organizuje wieczór otwarty.
https://www.meetup.com/pl-PL/HackerspaceKrakow/events/upcoming

Poprzednie spotkania

{{indexmenu>:wydarzenia/hsopen}}

Last Author
jkramarz
Last Edited
Jan 11 2019, 12:08 PM

Document Hierarchy

Event Timeline

jkramarz created this document.Jan 11 2019, 12:08 PM
jkramarz edited the content of this document. (Show Details)