Page MenuHomePhorge

Aircasting
Updated 93 Days AgoPublic

Aircasting
sensory

Projekt sensora do zbierania danych o jakości powietrza na podstawie http://aircasting.org/
Sensor przesyła dane przez BT do telefonu Android z aplikacją AirCasting. Zebrane dane są prezentowane na mapie http://aircasting.org/map.

Podobne projekty
Gas sensor suite built with Gadgeteer modules]]
Smog w Krakowie
Czujniki
Temperatura i wilgotność

Te dane mogą być przydatne w kalibracji i odfiltrowaniu odczytów z czujników gazu, które są w pewnym stopniu uzależnione od wilgotności i temperatury otoczenia.

TMP36 (temperatura)

Tani i jeden z najprostszych w użyciu. Odczyt analogowy. Niska dokładność.
^ Zasilanie | 2,7V ~ 5,5V DC |
^ Zakres pomiaru | -40°C ~ +125°C |
^ Skalowanie | 10mV/°C |
^ Dokładność | ±2°C (±1°C przy 25°C) |
^ Liniowość | ±0.5°C |

LM35/TMP35(temperatura)

Bardzo podobny do powyższego ale ma mniejszy zakres i wymaga negatywnego napiecia do odczytu temperatur ujemnych.

DS18B20 (temperatura)

Powszechnie dostępne czujniki. Odczyt cyfrowy w protokole Dallas OneWire (może być kilka czujników na jednej magistrali).

^ Zasilanie | 3.0V ~ 5.5V |
^ Zakres pomiaru | –55°C ~ +125°C |
^ Dokładność | ±0.5°C w przedziale –10°C do +85°C |
^ Rozdzielczosć | 9 do 12 bit |
^ Czas odczytu | do 750ms przy 12 bit |

DHT-22

Stosunkowo tani zawiera oba czujniki. Interfejs 1-przewodowy ale inny niż Dallas OneWire. W podobnej obudowie jest też wersja DHT-11 ale ma mniejszy zakres pomiarów i precyzję. Można tanio zamówić z Chin (eBay, DX). Wewnętrznie wykorzystuje DS18B20.

^ Napięcie | 3 ~ 5V |
^ Zakres pomiaru RH | 0-100% |
^ Dokładność pomiaru RH | 2-5% |
^ Rozdzielczość RH | 0.1% |
^ Zakres pomiaru temperatury | -40 ~ 125°C |
^ Dokładność pomiaru temp. | ±0.2°C |
^ Rozdzielczość temp | 0.1°C |
^ Czas odczytu | 2s |

SHT15 (temperatura i wilgotność)

Stosunkowo drogi ale bardzo dokładny. Jest tylko w wersji SMD i wymaga podstawki. Interfejs cyfrowy dwuprzewodowy.

^ Zakres pomiaru RH | 0-100% |
^ Dokładnośc bezwzględna | ± 2% (10...90% RH) |
^ Powtarzalność RH| ± 0.1% |
^ Rozdzielczość RH | 12bit |
^ Dokładność temp | ± 0.3°C @ 25°C |
^ Zakres pomiaru | -40°C ~ +123.8°C |
^ Rozdzielczość temp | 14 bit|
^ Czas pomiaru | < 4s (przegrzewa się przy zbyt częstych pomiarach) |

HYT131

Ponoć ma takie same wyprowadzenia, dokładność i zakresy jak SHT11 ale nie wymaga specjalnych bibliotek bo uzywa I2C. Trudno go dostać.

HIH-4030 (tylko wilgotność)

Pył (PM10 PM2.5)

Shinyei PPD42NS

Tani czujnik sprzedawany przez SeeedStudio.

Sharp GP2Y1010AU0F

Sensor optyczny przeznaczony do montowania w urządzeniach typu klimatyzator.

^ Zasilanie | 4.5 ~ 5.5V |
^ Pobór prądu | 20mA max, 11mA typowe |
^ Temperatura pracy | -10 ~ 65C |

Dylos DC1100 Pro

Profesjonalny czujnik jakości powietrza z portem PC. Bardzo drogi.

Tlenek węgla - $CO$

Czujniki gazu zawierają element grzejny oraz element sensora, który zmienia rezystancję w zależności od zawartości danego gazu. Wymagają więc wyjścia analogowego oraz zasilania do grzałki.

MQ-7

Dość popularna seria czujników gazu MQ. Grzałka musi być zasilana przemiennie 5V i 1.4V w cyklu trwającym 2.5 minuty. Jest też wersja MQ307A zasilana niższym napięciem (0.2V i 0.9V).

^ Rezystancja przy 100ppm | 2~20kOhm |
^ Czułość | poniżej 0.5 |
^ Zasilanie obwodu | 5V |
^ Zasilanie grzałki | 5V i 1.4V |
^ Temperatura pracy | -20 ~ 50C |
^ Cykl grzania | 60s High + 90s Low = 2,5 minuty |
^ Pobór prądu | 350 mW |

MiCS-5525

Podobnie jak inne czujniki gazu zawiera element grzejny. Wymaga precyzyjnego cyklu podgrzewania i dokonania pomiaru w wyznaczonym punkcie tego cyklu. Konieczne stabilne źródło zasilania 5V. Ten czujnik jest stosowany w AirQualityEgg i tam można znaleźć schemat jego podłączenia.

^ Zakres pomiaru | 1 ~ 1000 ppm |
^ Opór w powietrzu | 100 ~ 1500 kOhm |
^ Zasilanie | 5V +/- 0.1V |
^ Zasilanie grzałki | 2.4V (zastosować opornik 82 Ohm) |
^ Temperatura pracy | -30 ~ 85 C |
^ Czas odpowiedzi | 15 s |
^ Pobór prądu | 32mA |

Przykładowe podłączenie umożliwiające sterowanie cyklem grzania:
{{ :img_14012013_202546.png?direct | Przykład podłączenia}}

THS2442

Szybki czas odpowiedzi. Używany w Libelium Gas Sensor Board.

^ Zakres pomiaru | 30 ~ 10000 ppm |
^ Rezystancja przy 100ppm | 13.3 ~ 133 kOhm |
^ Czułość | 0.13 ~ 0.31 (stosunek miedzy oporem przy 300ppm i przy 100 ppm) |
^ Zasilanie | 5V +/- 0.2V DC |
^ Temperatura pracy | -10 ~ + 50C |
^ Czas odpowiedzi | 1 sekunda |
^ Pobór prądu | 3mA (w trakcie całego cyklu zasilania przez 1s) |

Dwutlenek azotu - $NO_2$

MICS-2710

Sposób podłączenia podobny jak MICS-5525, ale nie wymaga zmiennego cyklu grzania. Używany w AirQualityEgg i Libelium Gas Sensor Board.

^ Zakres pomiaru | 0.05 ~ 5 ppb |
^ Opór w powietrzu| 0.8~8kOhm (typowe 2.2kOhm) |
^ Czułość | 6~100 (typowe 55, stosunek oporu przy 0.25ppmi i w powietrzu)|
^ Zasilanie | 1.7 ~ 2.5V DC |
^ Temperatura pracy | -30 ~ +85C |
^ Czas odpowiedzi | 30 sekund |
^ Pobór prądu | 26mA (w trakcie całego cyklu zasilania przez 1s) |

Ozon - $0_3$

MiCS-2610

Używany w Libelium Gas Sensor Board.
^ Zakres pomiaru | 10 ~ 1000 ppb |
^ Opór | 3~60kOhm (typowe 11kOhm) |
^ Czułość | 2~4 (typowe 1.5, stosunek oporu przy 100ppmi 50ppm)|
^ Zasilanie | 1.95 ~ 5V DC |
^ Temperatura pracy | -30 ~ +85C |
^ Czas odpowiedzi | 30 sekund |
^ Pobór prądu | 34mA |

Inne gazy
  • Dwutlenek węgla (CO2) – TGS4161
  • Ammonia (NH3) – TGS2444
  • Methane (CH4) – TGS2611
Precyzyjne pomiary analogowe z Arduino
Last Author
wiktor
Last Edited
Feb 24 2024, 11:36 AM