Page MenuHomePhabricator

Szablon
Updated 616 Days AgoPublic

Szablon

^Pomysłodawca | @USER@ |
^Koordynator | @USER@ |
^Status | Otwarty |

Opis

Krótki opis co robi

TO DO
  • Wypełnić TO DO
Changelog

Zmiany w kolejnych wersjach o ile projekt wystartował.

Last Author
jkramarz
Last Edited
Jan 11 2019, 11:58 AM

Event Timeline

jkramarz created this document.Jan 11 2019, 11:58 AM
jkramarz edited the content of this document. (Show Details)