Reanimacja Wołny
Updated 313 Days AgoPublic

Reanimacja Wołny

^Koordynator | gh05t(Duch) |
^Status | Zakończony |

Opis

Projekt mający na celu ożywienie zmasakrowanej radiostacji Wołna znajdującej się w Hackerspace, a mającej szansę stać się dyżurnym narzędziem do działania dla przyszłych krótkofalowców, biorących udział w kursie organizowanym przez Siwego.

Operacja się udała, pacjent zmarł. Na pamiątkę zostawiliśmy gałkę strojenia.

TO DO
  • Uporządkowanie przewodów
  • Wzmocnienie ścieżek w pozostałościach zasilacza
  • Uruchomienie części zasilanej 5/12V
  • Umocowanie odłażącej ścianki przedniej
  • Renowacja obudowy, ogarnięcie gałek i przycisków
Changelog
Wersja 0.0.2 (w trakcie realizacji)
  • Stworzono płytkę układu zasilania końcówki mocy - 24V 10-11A
Wersja 0.0.1
  • Rozebrano herezje układowe przeprowadzone przez poprzedniego demolanta
  • Zmontowano i uruchomiono prostowniki i stabilizatory dla napięć 5 i 12V
Last Author
jkramarz
Projects
None
Subscribers
None