Page MenuHomePhabricator

Wyrzynarka stołowa z piłą włosową, stolik do wyrzynarki
Updated 1,232 Days AgoPublic

Wyrzynarka stołowa z piłą włosową, stolik do wyrzynarki

^Pomysłodawca | gh05t(Duch) |
^Koordynator | unknown |
^Status | @lightgreen:Otwarty |

Cel

Niektóre materiały potrafią być szczególnie trudne w obróbce (np plexi), a narzędzia nie zawsze zachowują się tak jak powinny.
Projekt polega na wyeliminowaniu złośliwości narzędzia pt. wyrzynarka poprzez :
Zastosowania stolika z ramieniem i rolkami (łożyskami) w celu podparcia bujającego się na wszystkie strony brzeszczota
Alternatywnie dorobienia sprężynującego ramienia (suwaka?) i możliwości zamontowania cienkich brzeszczotów od piły włosowej do precyzyjnego (i najważniejsze: prostopadłego) cięcia różnych materiałów.
Polecam obejrzenie filmiku z działania komercyjnej konstrukcji i TU lub TU - przykładowych konstrukcji DIY

Last Author
jkramarz
Last Edited
Jan 11 2019, 11:59 AM

Event Timeline

jkramarz edited the content of this document. (Show Details)