Page MenuHomePhabricator

TONIC - auTONomous Intelligent Car
Updated 1,583 Days AgoPublic

TONIC - auTONomous Intelligent Car

^Pomysłodawca | mmajewsk |
^Koordynator | mmajewsk |
^Status | Otwarty |

Opis

Projekt autonomicznego autka zbudowanego z użyciem RPI, bazującego na SLAM z pojedynczej kamery.
https://github.com/mmajewsk/tonic

TO DO
  • Wypełnić TO DO
Changelog

N/A

Last Author
mmajewsk
Last Edited
Aug 5 2019, 2:57 PM