Page MenuHomePhorge

Robot minisumo
Updated 144 Days AgoPublic

Robot minisumo
Pomysłodawcagh05t
Koordynatorunknown
StatusOtwarty
Cel

Startujmy w zawodach!!!
Jako jeden z elementów promocji Hackerspace, chodzi o stworzenie robota dowolnej (lub kilku) klasy: Sumo, Minisumo Microsumo, nanosumo, nadającego(ych) się do startu w zawodach. Zadanie które prawdopodobnie jest w stanie pochłonąć wiele zasobów ludzkich Hackerspace (zarówno konstruktorów jak i programistów, konstrukcje są autonomiczne)
Przykładowe, niskobudżetowe roboty nanosumo - koszt budowy podany przez konstruktora to np. 30 złotych

Last Author
wiktor
Last Edited
Feb 23 2024, 11:08 AM

Event Timeline

jkramarz edited the content of this document. (Show Details)
wiktor added a project: Restricted Project.