Page MenuHomePhabricator

Robot minisumo
Updated 1,789 Days AgoPublic

Robot minisumo

^Pomysłodawca | gh05t(Duch) |
^Koordynator | unknown |
^Status | @lightgreen:Otwarty |

Cel

Startujmy w zawodach!!!
Jako jeden z elementów promocji Hackerspace, chodzi o stworzenie robota dowolnej (lub kilku) klasy: Sumo, Minisumo Microsumo, nanosumo, nadającego(ych) się do startu w zawodach. Zadanie które prawdopodobnie jest w stanie pochłonąć wiele zasobów ludzkich Hackerspace (zarówno konstruktorów jak i programistów, konstrukcje są autonomiczne)
Przykładowe, niskobudżetowe roboty nanosumo - koszt budowy podany przez konstruktora to np. 30 złotych

Last Author
jkramarz
Last Edited
Jan 11 2019, 11:58 AM

Event Timeline

jkramarz edited the content of this document. (Show Details)