Page MenuHomePhabricator

Ramię robota (subprojekt)
Updated 1,482 Days AgoPublic

Ramię robota (subprojekt)

^Pomysłodawca | gh05t(Duch) |
^Koordynator | gh05t (Duch) |
^Status | @lightgreen:Otwarty |

Cel

Celem projektu jest stworzenie funkcjonalnego, możliwie sztywnego i precyzyjnego ramienia robota, które można by zamontować na platformie jezdnej robota, dostępnej w Hackerspace

Last Author
jkramarz
Last Edited
Jan 11 2019, 12:08 PM

Event Timeline

jkramarz edited the content of this document. (Show Details)