Page MenuHomePhabricator

Ramię robota (subprojekt)
Updated 505 Days AgoPublic

Ramię robota (subprojekt)

^Pomysłodawca | gh05t(Duch) |
^Koordynator | gh05t (Duch) |
^Status | @lightgreen:Otwarty |

Cel

Celem projektu jest stworzenie funkcjonalnego, możliwie sztywnego i precyzyjnego ramienia robota, które można by zamontować na platformie jezdnej robota, dostępnej w Hackerspace

Last Author
jkramarz
Last Edited
Jan 11 2019, 11:58 AM

Event Timeline

jkramarz created this document.Jan 11 2019, 11:58 AM
jkramarz edited the content of this document. (Show Details)