Page MenuHomePhabricator
Contents

Pieco-grill
Updated 1,482 Days AgoPublic

Pieco-grill

^Pomysłodawca | gh05t(Duch) |
^Koordynator | unknown |
^Status | @lightgreen:Otwarty |

Cel

W nawiązaniu do pomysłowości członków HS z ostatniego nighthacka, proponuję usprawnienie operacji smażenia kiełbasek za pomocą pieca kaflowego poprzez bardziej równomierne opiekanie np. przy pomocy obrotowego różna/ rożnów, wykorzystanie np metalowych szpikulców (widelców? )zamiast połamanych desek, napęd silnikowy itp ;)

Last Author
jkramarz
Last Edited
Jan 11 2019, 11:58 AM

Event Timeline

jkramarz edited the content of this document. (Show Details)