Page MenuHomePhabricator

Odciąg oparów lutowania rury spiro > okno
Updated 1,482 Days AgoPublic

Odciąg oparów lutowania rury spiro > okno

^Pomysłodawca| unknown |
^Koordynator | unknown |
^Status | @lightgreen:Otwarty |

Cel

Celem jest wykonanie stanowiska (stanowisk) które będą umożliwiały bezpieczne, pozbawione oparów, lutowanie (lutownicą , jak również hotair-em) bez wdychania często szkodliwych i drażniących oparów i topników

Last Author
jkramarz
Last Edited
Jan 11 2019, 11:59 AM

Event Timeline

jkramarz edited the content of this document. (Show Details)