Page MenuHomePhabricator

Miniwiertarka ze stojakiem do obwodow drukowanych
Updated 1,482 Days AgoPublic

Miniwiertarka ze stojakiem do obwodow drukowanych

^Pomysłodawca | gh05t(Duch) |
^Koordynator | unknown |
^Status | @lightgreen:Otwarty |

Cel

Celem jest usprawnienie (do czasu wykonania frezarki CNC) wykonywania większych ilości otworów w płytkach przez wykonanie stojaka do miniwiertarki (lub "dremela").

Last Author
jkramarz
Last Edited
Jan 11 2019, 11:59 AM

Event Timeline

jkramarz edited the content of this document. (Show Details)