Page MenuHomePhabricator

Komora hipobaryczna
Updated 1,482 Days AgoPublic

Komora hipobaryczna

^Pomysłodawca | gh05t |
^Koordynator | gh05t |
^Status | Otwarty |

Opis

Celem projektu jest stworzenie komory (wytrzymałego , otwieralnego pojemnika) połączonej z pompą próżniową, umożliwiającej wykonywanie doświadczeń związanych z niskimi ciśnieniami (np sprawdzenie zachowania podzespołów do lotu stratosferycznego), lub innych doświadczeń fizycznych (Np gotowanie wody w temperaturze pokojowej, badanie wytrzymałości opakowań itp. )

TO DO

-Zaprojektowac obudowę komory, Idealna byłaby rura kołnierzowa (może być droga! Metalowa rura łącznik rurociągu). Alternatywnie można spróbować wykonać obudowę z plasikowejk rury kanalizacyjnej (i skorzystać z akcesoriów do niej. Wymagane (mile widziane, można użyć np kamery wewnątrz)) okno z grubego szkła, najlepiej demontowalne (badanie zachowania płaskich materiałów na wysokie ciśnienie).
-Wykonać miernik ciśnienia wewnątrz komory
-Kupić (Wykonać) pompę próżniową.

Changelog

0.1
Posiadam skalibrowane różnicowe czujniki ciśnienia (MPX5100) możliwe do wykorzystania do pomiaru różnicy ciśnień (Możliwe wykonanie wkaźnika ciśnienia wewnątrz).

Last Author
jkramarz
Last Edited
Jan 11 2019, 11:58 AM

Event Timeline

jkramarz edited the content of this document. (Show Details)