Page MenuHomePhabricator

Analogowy Quadcopter
Updated 1,486 Days AgoPublic

Analogowy Quadcopter

^Pomysłodawca | TeMPOraL |
^Koordynator | TeMPOraL |
^Status | Otwarty |

Opis

Analogowy Quadcopter oparty o układy 555 jako regulatory PID, silniki elektryczne i ew. analogowy akcelerometr elektroniczny. Sterowanie - nie wiem jak. Może analogowo po IR? ;).

TO DO
  • Wypełnić TO DO
Changelog

N/A

Last Author
jkramarz
Last Edited
Jan 11 2019, 11:58 AM

Event Timeline

jkramarz edited the content of this document. (Show Details)