Page MenuHomePhorge

Adresy wgrywania różnych rzeczy
Updated 2,013 Days AgoPublic

Adresy wgrywania różnych rzeczy

Oficjalna dokumentacja na ten temat na stronie producenta.

esp_init_data_default.bin

Adresy wgrywania esp_init_data_default.bin w zależności od rozmiaru użytego flasha. Całość ukradziona stąd. Wrzucam tutaj na wypadek jakby zniknęło.

  • 0x7c000 for 512 kB, modules like most ESP-01, -03, -07 etc.
  • 0xfc000 for 1 MB, modules like ESP8285, PSF-A85, some ESP-01, -03 etc.
  • 0x1fc000 for 2 MB
  • 0x3fc000 for 4 MB, modules like ESP-12E, NodeMCU devkit 1.0, WeMos D1 mini
  • 0x7fc000 for 8 MB
  • 0xffc000 for 16 MB, modules like WeMos D1 mini pro
blank.bin
  • 0x7E000 for 512kB
  • 0xFE000 for 1M
  • 0x1FE000 for 2M
  • 0x3FE000 for 4M
Last Author
jkramarz
Last Edited
Jan 11 2019, 12:09 PM