Page MenuHomePhabricator

CD
Updated 327 Days AgoPublic

Proponowane CD

Użyte m.in. dla telegram_phabricator (bot umożliwiający dodawanie Phabricatorowych tasków z Telegrama), opis będzie na nim bazował.

Githubowe Action automatycznie budujące dockerowy kontener i wypychający go na Docker Hub. Przykład, przykładowe wykonania.

Sekrety do konta na Docker Hub są zapisane w globalnych ustawieniach hsowego konta na GH, z limitem do tych repo które rzeczywiście ich używają. Jeśli chcesz używać na nowych, trzeba kliknąć na wszystkich "Update" i dodać repo.

Kontener na Docker Hubie, tutaj nie trzeba żadnych rzeczy aby CI/CD działało. Stary setup z webhookami został usunięty.

Na hoście docker.at.hskrk.pl chodzi watchtower, który sam zaciągnie obraz po kilku minutach. Opis deploymentu na nim tutaj.

Last Author
pidpawel
Last Edited
Nov 30 2020, 7:59 PM