Page MenuHomePhabricator

Wzór oraz opis uchwały rady
Updated 1,726 Days AgoPublic

Wzór oraz opis uchwały rady

{{:dokumenty:wzory:opnia_rady_odnosnie_uchwaly_o_zmianie_siedziby_fundacji_-_dokumenty_google.pdf|Przykład - wielkość fontów jest nie odpowiednia }}

Całość

Font: Ariel

Miejscowość i data

Prawy górny róg, rozmiar 12pt

Tytuł

Wyśrodkowanie
12 pt marginesu od góry (pusta linia wielkośći daty)
rozmiar 24 pt

Treść

Rozmiar 14pt
Interlinia: 1.5 lini
Normalny akapit

Last Author
jkramarz
Last Edited
Jan 11 2019, 12:00 PM

Event Timeline

jkramarz edited the content of this document. (Show Details)