Page MenuHomePhorge

Regulamin usług teleinformatycznych
Updated 1,117 Days AgoPublic

Regulamin usług teleinformatycznych
 • Formalne
  • Regulamin będzie dostępny na jednej z podstron serwisu http://wiki.hackerspace-krk.pl
  • Regulamin może ulec zmianie w dowolnej chwili i obowiązuje po 30 minutach od czasu opublikowania. Powiadomienia o zmianie powinny (ale nie muszą) trafić przynajmniej na jedną z grup dyskusyjnych Społeczności lub bezpośrednio do osób mających dostęp do usług.
  • W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony dostępu do usług. Dostęp do usług zablokować mogą członkowie #zarząd #rada lub NOC.
 • Ogólne
  • Wszystkie usługi świadczone są na zasadzie dobrej woli, bez żadnych gwarancji.
  • Wszelkie uwagi, sugestie, problemy powinny być zgłaszane na adres e-mail: noc@hackerspace-krk.pl
  • Fundacja nie odpowiada za utracone dane (zarówno w przypadku awarii jak i nieuwagi administratorów/użytkowników).
  • Fundacja nie odpowiada za działania użytkowników - każdy użytkownik jest odpowiedzialny za swoje akcje.
  • Wszelkie działania podejmowane przez użytkowników muszą być zgodne z polskim prawem.
  • Akcje użytkowników mogą być logowane w zakresie wymaganym przez polskie prawo lub pozwalającym na ustalenie inicjatora danej akcji.
  • Dostęp do infrastruktury dostęp mają jedynie osoby opłacające składkę. Fundacja zastrzega sobie możliwość indywidualnego pominięcia tego wymogu lub nałożenia dodatkowych obostrzeń.
 • Netykieta
  • Dobrym wyznacznikiem tego co powinno się robić a co nie jest tzw. "netykieta". https://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta
  • W szczególności:
   • nie należy utrudniać pracy innym użytkowników
   • nie należy niszczyć efektów ich pracy bez ich zgody
   • nie należy zaśmiecać dysków, łącz i innych mediów
   • nie należy rozsyłać spamu
   • bardzo mile widziane jest za to dzielenie się wiedzą i wzajemna pomoc, wymiana doświadczeń
 • Wi-Fi
  • Obowiązującymi sieciami Wi-Fi są "Hackerspace-krk" oraz "Hackerspace-krk 5GHz".
  • Hasło do ww. sieci jest dostępne w Siedzibie.
 • VPN
  • VPN zapewnia dostęp do (przynajmniej części) infrastruktury niedostępnej z zewnątrz.
  • W tym momencie VPN nie zapewnia dostępu do Internetu.
 • Laboratorium sieciowe
  • Zasady korzystania z laboratorium sieciowego będą opisane w osobnej notatce dostępnej na ww. wiki lub wydrukowane i dostępne fizycznie w okolicy laboratorium sieciowego.
 • Kolokacja
  • Prośby o kolokację będą rozpatrywane indywidualnie (dostępne miejsce w szafie, pobór prądu, dostępne adresy IP,…).
  • Kolokacja będzie wymagała pokrycia kosztów utrzymania maszyny - w szczególności pokrycia kosztów zużytego prądu (i licznika energii elektrycznej mierzącego to zużycie). Sposób rozliczania ustalany będzie indywidualnie.
  • W przypadku ekstremalnie energooszczędnych systemów możliwe jest pominięcie kosztów prądu. Te kwestie również będą rozpatrywalne indywidualnie.
 • Inne
  • Decyzja administratorów (w dowolnym temacie dotyczącym infrastruktury) na dany moment jest wiążąca, jednak można ponawiać wnioski w odstępie jednego miesiąca.
  • Infrastruktura może zawierać w sobie usługi skonfigurowane przez administratorów, które nie zostały tu (lub gdziekolwiek) opisane. Usługi te zazwyczaj świadczą rolę pomocniczą dla innych usług lub są usługami testowymi.
  • Administratorzy nie mają obowiązku opisywania wszystkich usług działających na infrastrukturze.
  • Opisy usług niewymienionych w regulaminie (a opisanych) można znaleźć na ww. wiki.
Last Author
canis_lupus
Last Edited
Jun 27 2021, 1:15 PM