Page MenuHomePhabricator

Regulamin warsztatów "Nighthack"
Updated 866 Days AgoPublic

 1. Organizatorem warsztatów "Nighthack" jest fundacja Hackerspace Kraków.
 2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zgłoszenie w serwisie Meetup.com wraz z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.
 4. Uczestnikiem warsztatów może być każda osoba dorosła oraz dzieci za zgodą oraz pod opieka osób dorosłych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów.
 7. Uczestnicy warsztatów są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego kształtowania czasu trwania warsztatów.
 9. Organizator nie będzie rościł praw do rzeczy, które powstały podczas warsztatów.
 10. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji fundacji Hackerspace Kraków.
 11. Podczas warsztatów dopuszczalne jest wykonywanie zdjęć oraz nagrań przez uczestników.
 12. Uczestnicy są odpowiedzialni za zniszczenia wyposażenia organizatora powstałe z winy uczestnika.
Last Author
wiktor
Last Edited
Feb 1 2019, 1:50 AM

Event Timeline

wiktor changed the title from Regulamin Nighthacka to Regulamin warsztatów "Nighthack".
wiktor edited the content of this document. (Show Details)