Page MenuHomePhabricator

Czy Nighthacki mają jakiś z góry ustalony plan, agendę, rozkład jazdy?